Despre noi

Grădiniţa doi băieți se joacă cu jucării Grădinița cu program prelungit
bloc cu litera h
bloc cu litera j

Grădinița cu Program Prelungit "Cei șapte pitici", Buzău

Grădinița cu program prelungit  “Cei șapte pitici”, este tărâmul magic al începuturilor fericite, este paradisul pierdut, locul în care copilul plutește în fantastic şi este călăuzit către cele mai uimitoare lucruri. Lăsăm, așadar, flacăra interioară a fiecărui copil să ardă în ritmul propriu. Grădiniţa își propune un mediu creativ, bazat pe modele practice de învăţare, în care copiii îşi vor contura o serie de valori şi aptitudini personale. Funcționăm cu 10 grupe care se încadrează în normele de igienă şcolară (8 grupe de învăţământ tradiţional, 2 grupe de învăţământ alternativ Step by Step, din care : 7 grupe GPP și 2 grupe GPN și în proiect pilot o grupă mică de inspirație finlandeză .
Frecvenţa este de peste 90%, absenţele se produc în caz de îmbolnăvire sau alte motive.
Numărul de copii înscrişi depăşeşte numărul maxim admis de lege deoarece au fost multe solicitări de înscriere în grădiniţă.

Grădinița cu Program Prelungit "Cei șapte pitici", Buzău

Datorită unei bune pregătiri instructiv-educative, copiii au obţinut numeroase premii la:

• Festivalul-Concurs judeţean „Sub semnul copilăriei”;
• Concursul Naţional de dans „Steluţele dansului”;
• Concursuri internaţionale;
• Concursuri sportive;
• Concursuri în cadrul unor

Parteneriate locale, judeţene, naţionale, internaţionale şi Proiecte educaţionale.
Directorul grădiniţei împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte grădiniţe, cu comunitatea locală. Grădiniţa funcţionează după un plan managerial propriu.

bloc cu litera h
bloc cu litera y
rachetă de jucărie

Resurse umane:

Personal didactic

• Număr cadre didactice: 19 (19 profesori pentru învăţământul preprimar)
• Număr cadre didactice calificate –19(100 %)
• Număr cadre didactice titulare cu gradul I – 14 (74 %)
• Număr cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică – 17 (90 %)

Personal didactic auxiliar: 1 administrator, 1 contabil şef.

Personal nedidactic: 12 (1 bucătar, 2 oficiante, 1 lenjereasă, 7 îngrijitoare, 1 muncitor întreţinere).
Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare, respect reciproc şi ajutor.

Resurse materiale:

 • 8 săli de grupă cu destinaţie dublă ( sală de activităţi şi dormitor );
• 3 săli de grupă cu destinaţie dublă ( sală de activităţi şi sală de servit masa);
• 1 cabinet medical;
• 1 cabinet metodic;
• 1 bibliotecă;
• 1 bucătărie dotată după standarde moderne;
• 1 Centru de resurse pentru părinţi;
• 1 Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică;
• holuri mari cu vestiare moderne;
• 5 grupuri sanitare dotate corespunzător;
• 1 birou director;
• 1 spălătorie;
• 1 birou administrator;
• 2 magazii pentru păstrarea alimentelor.

Spaţiile au condiţii de iluminat natural şi artificial corespunzătoare. Condiţii foarte bune de încălzire, canalizare şi curent electric. Curăţenia şi igienizarea sunt în conformitate cu normele sanitar-veterinare.
Sălile de clasă sunt amenajate cu parchet, mobilier nou, geamuri termopan.
Învățarea prin joc reprezintă esența abordării noastre. Îi învățăm pe cei mici să se bucure de fiecare moment de joacă și să se joace la fiecare pas al învățării.Credem în învățarea cu zâmbetul pe buze, în împortanța majoră a jocului și a comunicării.

Atenţia noastră e îndreptată atât asupra nivelului cognitiv, cât și asupra celui emoțional – ne concentrăm și pe abilitățile de învățare, pe comunicare și relaționare, pe empatie și inteligența emoțională a copiilor.

VIZIUNEA UNITĂŢII:

„Copilul trebuie primit cu respect, crescut cu iubire şi apoi lăsat în libertate deplină.” Rudolf Steine

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Misiunea grădiniţei noastre este aceea de a asigura copiilor o pregătire în concordanţă cu nevoile, aşteptările şi idealul educaţional.
Principalul deziderat de la care a pornit echipa managerială a grădiniţei a fost acela de a oferi copiilor din Grădiniţa noastră îngrijire ireproşabilă, din toate punctele de vedere.
Atenţia acordată în egală măsură fiecărui copil, fără excepţie este fundamentul educaţieişi îngrijirii în unitatea noastră.
• Depistarea şi încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste şi familiarizarea copiilor
cu mijloacele moderne de informare;
• Dezvoltarea armonioasă a copiilor pe fondul unei atente supravegheri a stării de sănătate
şi promovarea unei nutriţii adecvate.

Grădiniţa noastră este o poartă deschisă dezvoltării armonioase a personalităţii umane.

Grădinița cu Program Prelungit "Cei șapte pitici", Buzău

valorile noastre

01.

CALITATE

02.

PROFESIONALISM

03.

SPIRIT DE ECHIPĂ

04.

CREATIVITATE

05.

RESPONSABILITATE

06.

IMPLICARE

Grădinița cu program prelungit bloc cu litera k

Grădinița cu Program Prelungit "Cei șapte pitici", Buzău

Ai o intrebare?

Contactează-ne!